Skip links

Dönemsel Personel ve Esnek İşgücü Hizmetleri

Kurumların dönemsel iş gücü ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler sunarak, insan kaynakları süreçlerine esneklik kazandırıp, ekonomik fayda sağlamaktayız.

Tercih Edilen Dönemsel İş Gücü Örnekleri:
  • Yıllık izin süresince
  • Doğum izinlerinde
  • Hastalık izinlerinde
  • Askerlik görev süresince
  • Ani gelişen iş gücü ihtiyaçlarında
  • Dönemsel veya proje bazlı iş yükü artışlarında
  • Mevsimsel iş gücü ihtiyaçlarında
  • Stok, depo sayım ve kontrol zamanlarında
  • Kampanya, tanıtım vb. konularda
  • Kurumun ihtiyaç duyacağı farklı zamanlarda